Glemmer du?

Varde Bibliotek gør sit bedste for at være demensvenlig.

Med projektet ”Glemmer du?” har biblioteket fokus på at tilpasse, målrette og udvikle særlige bibliotekstilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde særlige aktivitetskufferter, arrangementer og fælleslæsning. 

Hensigten er desuden at oplyse og nedbryde tabuer om demens og skabe trygge rammer på biblioteket for den demente borger.

En kvinde og en mand anvender indholdet fra en aktivitetskuffert