Lån et lokale

På bibliotekerne i Nørre Nebel, Ølgod og Varde stiller vi lokaler til rådighed. Brug lokalerne til møder, undervisning eller andet.

Book det ønskede lokale på Foreningsportalen.

Vejledning i booking af bibliotekslokaler.
 

Kulturhuset i Nr. Nebel

Varde mødelokaler Kulturhuset i Ølgod
Mødelokale 1 Dronningeværelset Salen
Mødelokale 2 Torveværelset Mødelokale 1
    Mødelokale 2
     

Hvem kan låne
Lokalerne stilles gratis til rådighed for foreninger, organisationer og interessegrupper, der hører hjemme i eller har tilknytning til Varde Kommune.
Lokalerne kan endvidere anvendes til kommunal og anden offentlig mødevirksomhed.

Lokalerne udlånes til mødevirksomhed og arrangementer af almen kulturel og oplysende karakter.
Lokalerne udlånes ikke til private arrangementer eller rent kommercielle formål.
Det er kun tilladt at opkræve entré i det omfang, det medgår til dækning af de faktiske omkostninger ved arrangementet.
Biblioteket kan afvise udlån med henvisning til fare for uro.
Møder med politisk karakter må ikke finde sted fire uger før afholdelse af valg.

Booking
Nye kunder oprettes ved personlig henvendelse på biblioteket eller på telefon 75 22 10 88.
Eksisterende kunder booker på Foreningsportalen
Booking kan også bestilles ved henvendelse til biblioteket eller på telefon 75 22 10 88.
Faste ugentlige arrangementer skal rykke for tilkommende enkeltarrangementer med minimum to ugers varsel.

Praktiske forhold
Der betales gebyr ved udløsning af alarm.
Der er HotSpot / wi-fi i alle lokaler.
Bestilleren er ansvarlig for lokale, inventar og udstyr. Biblioteket kan kræve erstatning for mangler eller ødelæggelse.
For at benytte internettet skal egen computer medbringes.
Inden lokalet forlades, skal borde og stole stilles på plads (se fotos her på siden), apparatur ordnes og slukkes, der skal vaskes op, ryddes op, lukkes vinduer og slukkes lys.
Hvis der ikke er ryddet op i lokalerne, kan der sendes regning til arrangør.
Rygning er ikke tilladt, og alkoholudskænkning må kun finde sted i begrænset omfang.

Varde mødelokaler, Gl. Rådhus
Varde Bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde, tlf. 75 22 10 88

Indgang: Stentrappen ved arkaden til Varde Bibliotek.
Dronninge- og Torveværelset kan lånes mellem kl. 8 og 22 undtagen den 24. og 31. december samt 1 januar indtil kl. 12.
Dørene er åbne mandag-fredag kl. 8.00 - 16.20. På andre tidspunkter skal nøglebrik lånes i bibliotekets udlånssystem og efterfølgende afleveres på biblioteket.
Hvis det er en møderækkebooking, kan udlånstiden forlænges, så brikkerne ikke skal udlånes hver gang.
Når mødedeltagerne er mødt eller senest en halv time efter mødets start, skal døren låses igen med nøglebrikken.
Lokalerne skal være forladt senest kl. 22. Der betales gebyr for udløsning af alarm.

Toiletter findes i kælderen, adgang via hovedtrappen.
Handicapadgang til mødelokalerne via Varde Bibliotek i bibliotekets betjente åbningstid.

Dronningeværelset, 1. sal - Hverdage mellem kl. 8-22
34 m2 med plads til 16-18 personer.
Projektor, flipover, overhead, forstærker og lydanlæg.

Køkkenfaciliteter er på 1. sal med kaffemaskiner og kogeplader.
Brugerne sørger selv for fremstilling og servering samt oprydning og aftørring.

Dronningeværelset
Foreningsportalen

Torveværelset - Hverdage mellem kl. 8-22
12 m2 med plads til 6-8 personer.

Torvevaerelset

Foreningsportalen

Kulturhuset i Nr. Nebel
Nr. Nebel Bibliotek, Sdr. Alle 21, 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 86 82

Lokalerne kan lånes mellem kl. 8 og 22 alle dage undtagen helligdage og mellem jul og nytår.
Lokalerne skal være forladt senest kl. 22. Der betales gebyr for udløsning af alarm.
Mødelokalerne er åbne, når der er booket.

Ved lån af lokaler efter kl. 22 kan nøgle udlånes fra to dage før arrangementet og afleveres på biblioteket i den betjenete åbningstid.

Køkkenfaciliteter kan anvendes ved aktiviteter i mødelokalerne. Her er kaffemaskine, komfur med ovn, køleskab, opvaskemaskine og service. Brugerne sørger selv for fremstilling og servering samt for oprydning og rengøring.

Toilet, handicaptoilet og garderobe findes i forbindelse med lokalerne.

delokale 1
65 m2 med plads til 50 personer. 10 borde og 50 stole.
Mørklægningsgardiner, lærred, adgang til internet, overheadprojektor, video og TV, projektor, teleslynge, højtalere, mikrofoner, el-klaver og sangbøger.


Foreningsportalen

Mødelokale 2
28 m2 med plads til ca. 15 personer, 2 sofaer, lænestol og sofabord samt 8 stole om et ovalt bord.
Adgang til internet, tavle og sangbøger.


Foreningsportalen

Kulturhuset i Ølgod

Vestergade 5-7, 6870 Ølgod, tlf. 75 24 47 44

Lokalerne kan lånes alle dage mellem kl. 7 og 23 undtagen den 24. december, den 31. december og den 1. januar.
Lokalerne skal være forladt kl. 23. Der betales gebyr ved udløsning af alarm.

Ved lån af lokaler efter kl. 23 betales 250,- kr. for tilslutning af alarm.
Pedelassistance kan rekvireres mod betaling: 250 kr. pr. påbegyndt time.

Nøgle til mødelokaler, sal, køkken, rengøringsrum og AV-rum kan afhentes fra to dage før arrangementet i bibliotekets betjente åbningstid. Efter brug afleveres nøgle i skab, der er ophængt på væg mellem AV-rummet og rengøringsrummet eller på biblioteket i den betjente åbningstid, mandag kl. 11-17, onsdag-torsdag kl. 14-17 og fredag kl. 11-17.

Belysningen i mødelokaler, sal, køkken og AV-rum skal slukkes af den/de, der har booket lokalet/lokalerne. Lyset i forhallen slukker automatisk.

AV-udstyr må kun benyttes af kyndig operatør. Demonstration kan ske i bibliotekets åbningstid.

Køkkenfaciliteter: 130 kopper/underkopper, 130 desserttallerkner, 30 frokosttallerkner, 30 middagstallerkner, 75 glas, bestik m.v., komfur med ovn, miniovn, køleskab, fryser, industriopvaskemaskine. Skriftlige vejledninger forefindes.
Selvbetjeningsvenlig kaffemaskine, hvor der kan tappes kaffe og tevand løbende.
Pris: 20 kr. pr. kande (7 kopper). 1 kop te/kaffe koster 3 kr., 1 kop caffélatte koster 5 kr. Servietter, fløde, te og sukker er inkluderet i prisen. 
Kontant betaling. Kort til kaffemaskinen udstedes og udleveres af biblioteket i den betjente åbningstid.
Der er éngangsservice i tilfælde af, at der er behov for mere end 130 kuverter samt almindelig kaffemaskine og el-kedel til brug i nødstilfælde. 
Brugerne kan selv medbringe mad- og drikkevarer. Større mængder af emballage skal medtages.

Toilet, handicaptoilet og garderobe findes i forbindelse med lokalerne.

Fejl og mangler: bibliotekt skal orienteres hurtigst muligt, så der kan blive taget hånd om problemet. Udfyld blanket med fejl/mangler, der forefindes i alle lokaler. Afleveres i skab, der er ophængt på væg mellem AV-rummet og rengøringsrummet, på biblioteket eller alternativt på e-mail til alsk@vardebib.dk eller oelgod@vardebib.dk eller tlf. 7524 4744 / 7522 1088.

Brandreglement. Der er ophængt brand- og evakueringsinstruks i Kulturhusets lokaler. Der må være max. 200 i salen. Ved arrangementer med mere end 150 deltagere, skal den bruger, der er ansvarlig for arrangementet, udfylde en driftsjournal samt have udarbejdet en pladsfordelingsplan, der underskrives af arrangøren og Kulturhusets leder.
Der kan sidde 150 i salen ved borde. Ved deltagerantal på 150 - 200 kun opstilling i stolerækker efter pladsfordelingsplanen. OBS! Hvis reglen om deltagerantal og opstilling i henhold til dette ikke overholdes, kan arrangøren retsforfølges.
Det påhviler altid arrangøren at følge brand- og evakueringsinstruksen. Den ansvarlige arrangør skal desuden gøre sig bekendt med placering af brandmateriel og flugtveje.

Spørgsmål vedrørende ovennævnte bestemmelser rettes til Ølgod Bibliotek, telefon 7524 4744 i den betjente åbningstid eller til Alice Ravn Skibsted alsk@vardebib.dk eller til oelgod@vardebib.dk.

Salen
168 m2 med plads til 200 personer, 17 borde, 130 stole.
Mørklægningsgardiner, serveringsvogn, depotrum med ekstra stole og borde, talerstol, talerpult, højtalere, lyd- og mikrofonanlæg, blu-ray- og dvd-afspiller, håndmikrofon, headset, lærred, projektor samt tilslutning til pc og internet.

 

Salen i Ølgod Kulturhus

Foreningsportalen

Mødelokale 1
36 m2 med plads til 15-20 personer. 4 borde, 20 stole.
Mørklægningsgardiner, lærred, projektor samt tilslutning til pc og internet.


Foreningsportalen

Mødelokale 2
66 m2 med plads til 40-50 personer, 12 borde, 50 stole.
Mørklægningsgardiner, lærred, projektor samt tilslutning til pc og internet.


Foreningsportalen