Ældrefællesskaber & Biblioteker

21.04.17
Historie-café eller Mandehygge og mekanik. To nye ældrefællesskaber starter op på Varde Bibliotek. Var det noget for dig?

Med støtte fra Velux Fonden har Varde Bibliotek i samarbejde med Boulevardbebyggelserne fået en fantastisk mulighed for at skabe nye fællesskaber for ældre. Vi står nu klar med to meget spændende programmer, som vi glæder os til at servere for de ældre. Der kommer til at være to arrangementsrækker med 7-8 arrangementer i hver. Det betyder, at der hver uge i maj og juni vil være et arrangement.  Som udgangspunkt vil der hver mandag eftermiddag være ”Mandehygge og mekanik” og hver torsdag formiddag ”Historie-café”

Målet er at skabe nogle fællesskaber for de ældre, som giver mening og som den enkelte har glæde af. Og at vi får skabt et rum på biblioteket, hvor de ældre kan mødes om noget, der interesserer dem.

Arrangementerne er en del af et vidensprojekt, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker undersøger, hvordan biblioteker kan være med til at skabe nye fællesskaber for ældre. Vi henvender os til dem, der måske kunne have brug for at komme mere ud af egen stue og gerne vil have noget interessant at være sammen med andre om. Derfor er det også vigtigt for os, at vi planlægger noget med et rigtig godt og meningsfuldt indhold.

Historie-caféen
De 3 Tinuser, præstefrue Line Luplau, Stålværket, Filsø og Bunkers. Varde ”Det vilde vesten” er fyldt med gode historier, og til Historie-caféen har vi fået fat i en række lokale folk, der kan få liv i dem. Meningen er at vi kigger tilbage i tiden og får en snak om byens historie, men også om vores egen; hvad vi selv husker fra ”før i tiden”. Historiecaféen er et nationalt koncept indenfor projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker. Det betyder, at Caféen afprøves som et tilbud til ældre tre andre steder i Danmark her i foråret.

Se programmet her

Mandehygge og mekanik
Den anden arrangementsrække har overskriften ”Mandhygge og mekanik”. Her skal der både være mulighed for at lege og undersøge mekanikken og udveksle meninger. Hvordan programmerer man fx en robot, hvad kan man bruge dorner til, hvordan kan teknologiske landvindinger forbedre ældreplejen, hvordan kan man reducere sit energiforbrug og hvordan ser kommunens største virksomhed ud fra indersiden? Når mænd mødes skal der være noget at tale om – det ved vi fra de ældre, som vi allerede har talt med i efterårets undersøgelse af de ældres interesser og behov - og på biblioteket er der plads til, at alle har en mening og at tingene debatteres. Derfor har vi lagt et program, hvor mændene i fællesskab kan få fingrene ned i noget mekanik og få en snak om de tekniske detaljer, den teknologiske udvikling og dens muligheder.

Se programmet her

Vær med i fællesskabet
Hvis man kunne tænke sig at være med i Bibliotekets nye ældrefællesskaber og deltage i arrangementerne i løbet af foråret er der stadig ledige pladser. Det er helt gratis. Eller kender man én, der kunne have glæde af at deltage, så kontakt Janne Clausen Hansen, Varde Bibliotek jaha@vardebib.dk tlf.: 76946914, eller Kent Ager, Boulevardbebyggelserne, kent@vardebb.dk, tlf.: 51823031.

 

OBS: begrænset antal pladser.