På en skala fra 1-10 – hvad synes du om biblioteket?

05.04.19
Har biblioteket den bog eller de aviser, du er på udkig efter? Er der for langt til biblioteket? Synes du, at man skal vente for lang tid på de bøger, der er stor efterspørgsel på? Er biblioteket et godt sted for børnefamilier, og hvordan fungerer bibliotekerne egentlig som værested og mødested?

De kommende uger udsender Varde Bibliotek en større brugerundersøgelse. I undersøgelsen indgår en række spørgsmål om brugernes tilfredshed, udbytte og oplevelse af alt lige fra bibliotekernes serviceniveau, værtskab, tilgængelighed og kulturelle oplevelser til forhold vedrørende bibliotekernes børne- og familietilbud, bibliotekernes bidrag til daginstitutionerne og til kommunens mange læsekredse. Der er også spørgsmål om formidlingen, til arrangementerne plus mange andre ting.

Undersøgelsen er en del af de såkaldte Bibliometer-undersøgelser, der siden 2010 er gennemført blandt mere end 200.000 biblioteksbrugere over hele landet. ”Målingerne er designet, så de kan sammenlignes over tid,” siger biblioteksleder Peter Lindgaard. ”Målet er, at biblioteket med nogle års mellemrum gentager undersøgelserne. Det er vigtigt at tage temperaturen på borgernes tilfredshed. Får borgerne det, de har brug for? Bruger vi midlerne til bibliotekerne hensigtsmæssigt? Kvalitet og timing er en dyd, og biblioteket ønsker at gøre alt, hvad der er muligt for, at flest mulige af de 300.000 borgere, der årligt besøger kommunens biblioteker - filialerne og biblioteksbussen -  mærker, at de bliver mødt med en god service,” slutter Peter Lindgaard.

Undersøgelsen gennemføres samtidig med en række lignende målinger rundt om i landet. Derfor bliver det muligt at sammenligne servicen og tilfredsheden i Varde Kommune med andre kommuner. Varde Kommune kommer således til at indgå i et større aftryk af, hvordan tilfredsheden med biblioteksydelserne i øjeblikket ser ud på landsplan.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, finder du forhåbentlig svaret i vores FAQ ved at trykke her. Ellers er du velkommen til at kontakte personalet.


 

Tags