Om bibliotekerne i Varde Kommune

Varde Bibliotek er et lærings- og oplevelsescenter, et moderne bibliotek og et mødested for alle generationer. Hverdagen er vældig, hedder det i byrådets handlingsplan. Bibliotekerne er med fem huse og en række afhentningssteder, det nærmeste udtryk for kulturen i hverdagen.

Der er ca. 40 ansatte fordelt på 32 årsværk. Bibliotekslederen indgår på kultur og fritidsområdet i en dynamisk kulturledergruppe med Musik & Billedskolen og Varde Museerne. Bibliotekets årlige budget er 21 mill. kr.

Biblioteket har en god samarbejdsånd, hvor man passer på hinanden. Robusthed, faglig modenhed og initiativrigdom svinger sammen med humor, kreativitet og en gensidig respekt for hinandens styrker og svagheder. Sammenhængskraft på tværs er en vigtig del af bibliotekets dna. Varde Bibliotek tilstræber at være en udviklingsorienteret organisation, der drives med realitetssans og sindighed.

Samspil og synergi er centrale begreber, og en del aktiviteter inkluderer kreative kræfter fra andre dele af landet. Vi går efter et mere strukturelt og bæredygtigt kraftcenter for børnekulturen og de næste generationer. Vi arbejdet med en ny strategi, der styrker mikset mellem kultur og læring, læsevaner, fordybelse - noget der kaster kreative idéer af sig og giver plads til børnene og deres forældre.

Medieverden og bibliotekernes tilbud er hastigt under forvandling. Streaming, digitale og fysiske medier blander sig vilkårligt med hinanden. Vi plukker i det, vi har lyst til og brug for. Vi opdager noget på nettet, vi lytter til en podcast, falder over en avisartikel, lærer af en YouTube video, nyder en film på Filmstriben - eller vi fordyber os i en bog – den digitale eller måske bare den, der stod og ventede på at blive læst.

Varde Kommune udvikler og drifter en bred vifte af børne- og ungdomskulturtilbud. De forskellige aktiviteter rummer en god og saglig kvalitet, flere af idéerne har udviklingspotentiale, der eksperimenteres, og man går nye veje. Kulturen finder vej ind i:

  • Dagtilbud, skoler og SFO godt assisteret af UDFORSK.
  • En synlig og entreprenant Musik- og Billedskole samt et ambitiøst og levende museumsmiljø, der tiltrækker de lokale og folk fra hele landet.
  • Kulturtilbud- og aktiviteter udvikles i spændet mellem museer, biblioteker, musik- og billedskolen og dejligt mange frivillige aktører.
  • Dagtilbud og skoler over hele kommunen.
  • En lang række idræts- og naturoplevelser for børn og unge.

De seneste år har biblioteket været involveret i en række projekter, der fokuserer på læselyst, eventyr, fantasy, podcatchere, udstillinger, forfatterværksteder, sprogstimulering og meget andet. Udover de fantastiske formidlere og værter har biblioteket stort udbytte af den pædagogisk konsulent, der trækker i snorene, når det gælder idéudvikling og nytænkning.  

I 2023 har vi særligt fokus på:

Projekter der booster børnekulturen, læselysten, fordybelsen, et enstrenget bibliotekssystem (skoler og biblioteker), klimahandlingsplan og klimaadfærd, nye formidlings- og organisationsformer, folkeoplysning, dannelse og demokrati.

Ultimo 2022 udgør det digitale udlån ca. 25% af bibliotekernes samlede udlån.

Vi har lige åbnet kommunens kombibibliotek nummer to i Nr. Nebel. Her fungerer bibliotekerne som lokalområdernes væresteder, lærings- og kulturhuse.

Samarbejde er et mantra. Vi mødes regelmæssigt med bl.a. skolerne, ungdomsuddannelserne, folkeoplysningen, Ungdomshuset, gymnasiet, Ældre Sagen, Danske Slægtsforskere og rigtig mange andre. Ude i horisonten er der fokus på nye biblioteks- og kulturhuse, en driftig musicaltalentskole, et Teater- og Musikhus.