Biblioteksorientering for børn

Sammen med biblioteket kan du give din 2. klasse et kursus i at bruge biblioteket. Børnene bliver introduceret til forskellige materialetyper, og biblioteksorienteringen slutter af med en skattejagt.

Sammen med biblioteket kan du give din 2. og 5. klasse et kursus i at bruge biblioteket!
Tilbuddet er for skoler i Varde Kommune og foregår på det nærmeste bibliotek eller i biblioteksbussen.

Se også vores tilbud til 8. og 10. klasser

2. klasse
Lær folkebiblioteket at kende: En verden af muligheder
Booktalk - læselyst - Aktiv dialog - Rundvisning - Skattejagt

Forløbet for 2. klasse kan indeholde:

 • Eleverne lærer biblioteket og dets tilbud at kende.
 • Introduktion til de forskellige materialetyper/genrer. Eleverne kan skelne mellem skøn og faglitteratur. De kan tale om bøgernes genre og primære indhold.
 • Børnebibliotekarerne laver en book-talk og udvalgte let-læsningsbøger præsenteres. Eleverne bliver i stand til at vælge tekster til lystlæsning, der motiverer, glæder og udvikler.
 • Børnebibliotekernes digitale tilbud præsenteres.
 • Rundvisning og skattejagt. De præsenterede informationer omsættes til praksis. Opgaverne giver eleverne et helt basalt bibliotekskundskab, så de kan finde information i trykte og digitale tilbud.
 • Kursus i at bruge biblioteket. Hvordan får jeg et lånerkort? Hvordan låner og afleverer jeg?

5. klasse
Mit folkebibliotek – i og uden for skoletiden: En kilde til udvikling og viden
.
Booktalk - Læseglæde - Aktiv dialog - Læring - Oplevelse
Apps - hjemmesider - smartphones - tablets

Forløbet for 5. klasse kan indeholde:

 • Folkebiblioteket og dets mange tilbud
 • Folkebiblioteket som blandt andet lystlæsnings-, lærings-, oplevelses- og værested både i og udenfor skoletiden.
 • Søgning og fremfinding af materialer/viden, redskaber, der kan bruges konkret af eleverne i opgavesammenhæng.
 • Kildekritik. Øget bevidsthed om indhold samt ophav til hjemmesider.
 • Præsentation af relevante hjemmesider og apps.

Varighed og kontakt
1 dobbeltlektion på Varde Bibliotek, nærmeste filial eller i biblioteksbussen.
For mere information og booking kontakt: børnebiblioteket via mail: boern@vardebib.dk eller på tlf. 76 94 69 19.