Personale

Varde Biblioteks personale

Bibliotekslederstillingen på Varde Bibliotek er vakant.

Alice Ravn Skibsted
Alice Skibsted Alice er filialleder på Ølgod Bibliotek og tager sig af driften af kulturhuset og filialen samt samarbejder med lokalsamfundet. Desuden er hun koordinator af filialsamarbejdet.
Mail - Telefon: 75221088 - Ølgod: 75244744 - Mobil: 24668141

 

 

Anne Marie Kjærgård Jensen
Anne Marie fremfinder reservede materialer Anne Marie redigerer plakater og pjecer i Varde Biblioteks forhal samt er ansvarlig for bibliotekets drikkeautomater og kopimaskiner.
Mail - Telefon: 75221088

 

 

Asbjørn Skovsende
Asbjørn Skovsende Asbjørn er børnefaglig digital formidler, har at gøre med bibliotekets makerspaceafdeling samt er formidler i børnebiblioteket.
Mail - Telefon: 75221088

 

 

 

Christina Hæstrup Jespersen
Christine leger med wii i børneudlånet Christina foretager materialevalg til børnebiblioteket, er formidler i børnebiblioteket og biblioteksbussen samt arbejder med integration.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Conny Merete Vad
Conny arbejder med bibliotekets hjemmeside Conny er systemadministrator og webmaster og er ansvarlig for bibliotekets it-udstyr.
Mail - Mobil: 29454367

 

 

Ejnar Beck
Ejnar

Ejnar er serviceleder samt har tilsynet og kontakten med rengøringsselskabet.
Mail - Mobil: 23103033

 

 

 

Gitte Gade
Gitte Gade

Gitte er sammen med Kristoffer systemansvarlig for bibliotekssystemet og tager sig desuden af de administrative opgaver i forbindelse med hjemkaldelser og regninger.
Mail - Telefon: 76946904

 

 

Hanne Hestbech
Hanne er på vej ind i bogbussen Hanne sørger for det store udvalg af gode ting i Legeteket, og at biblioteksbussen har de rigtige børnematerialer med på turen. Derudover passer hun Oksbøl Bibliotek en dag om ugen.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Henning Hjorthmose

Henning er en af bibliotekets servicemedarbejdere og kører biblioteksbussen en dag om ugen.
Mail - Telefon: 75221088

 

 

Henrik Kold
Henrik er servicemedarbejder, han kører vareture og kører biblioteksbussen en dag om ugen.
Mail Telefon: 75221088

 

 

 

Inger Grethe Milsgaard
Inger Grethe samler materialer til en udstilling Inger Grethe er formidler i voksenudlånet og på Ølgod Bibliotek. Hun tager sig af læsekredse. er med i udstillingsgruppen og er én af indkøberne af skønlitteratur og spændingsbøger. Derudover betjener hun Biblioteket kommer lånere og vokseninstitutioner.
Mail - Telefon: 76946914 - Ølgod: 75244744

 

 

Janne Clausen Hansen
Janne ved en af selvbetjeningsautomaterne Janne arbejder med bibliotekets udstillinger, plakater og skilte , derudover arbejder hun med hjemmesiden og er formidler i børneafdelingen.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Jesper Just Nielsen
Jesper på vej til at undervise borgerne i brugen af iPad Jesper er en af de faste IT-undervisere og tager sig især af spørgsmål om iPhone og iPad. Derudover står han for biblioteksorienteringen for efterskoler og folkeskolens ældste klasser.
Mail - Telefon: 76946922

 

 

Joan Damgaard
Joan gør klar til at betale bibliotekets regninger Joan tager sig af det administrative i forbindelse med personale og økonomi.
Mail - Telefon: 76946903

 

 

Karen Kærgård
Karen hjælper med at finde en god roman i bogbussen Karen er formidler i voksenudlånet og passer bibliotekets filial i Agerbæk. Derudover står hun for læseklubben "Blandede bolcher" på Litteratursiden, betjener Biblioteket kommer lånere samt besvarer spørgsmål i Biblioteksvagten.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Kirsten Hansen Rahbek
Kirsten leder efter svaret på et spørgsmål stillet på biblioteksvagten

Kirsten er koordinator for biblioteksbussen, kører bussen 1-2 gange ugentligt, er formidler i voksenudlånet, passer Biblioteksvagten og pakker bøger til vores Biblioteket-kommer lånere i Varde og Oksbøl.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Kirstine Bruun
Kirstine er leder af Team Aktiv medborgerskab, fungerende teamleder af Læse, lytte, se og er bibliotekets PR-medarbejder.
Mail - Telefon: 23433507

 

 

Kristoffer Vestegaard Rasmussen
Kristoffer er i gang med en kassationsrunde i musikhjørnet Kristoffer er sammen med Gitte systemansvarlig for bibliotekssystemet, formidler i voksenudlåner og IT-underviser med speciale indenfor windows smarthones og tablets. Desuden tager han sig af gymnasiernes biblioteksorientering.
Mail - Telefon: 76946922

 

 

Louise Laustrup
Louise Laustrup Louise er en af bibliotekets værter og har til opgave at få borgerne til at føle sig godt tilpas, når de besøger biblioteket. Derudover arbejder hun med logistikken omkring bibliotekets fysiske materialer.
Mail - Telefon: 76946906

 

 

Louise Tranborg Troelsen
Louise på udlånsvagt i voksenafdelingen

Louise er filialleder på Nørre Nebel Bibliotek samt formidler i voksenudlånet. Derudover betjener hun Biblioteket kommer lånere i Nørre Nebel, Lunde og Outrup og er en del af bibliotekets Facebookgruppe. 
Mail - Telefon: 76946922 - Nr. Nebel: 75288682

 

 

Marianne Bendtsen
Marianne redigerer pjecerne i bibliotekets forhal Marianne arbejder med tidsskriftsregistering og sørger for, at tidsskrifterne hurtigst muligt er tilgængelige i udlånene.
Mail - Telefon: 75221088

 

 

Pernille Eybye Jørgensen
Pernille finder oplysninger i bibliotekssystemet Pernille er med til at lave udstillinger, skilte, plakater og kataloger. Derudover er hun med i hjemmesidegruppen og betjener Biblioteket kommer lånere samt er med i Biblioteksvagten. Pernille er også forfatter og har skrevet en lang række ungdomsbøger.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Pernille Gade Nielsen
Pernille tjekker om spillet virker Pernille arbejder med den bogglade anmelderklub på Varde Børnebibliotek og samarbejdet med Palles Gavebod og Ramasjang. Derudover arbejder hun med bibliotekets tablets og Facebookside..
Mail - Telefon: 76946922

 

 

Rikke Billing Skov
RikkeS Rikke er en af bibliotekets værter og arbejder med at få borgerne til føle sig godt tilpas, når de besøger biblioteket. Derudover arbejder hun med logistikken i forbindelse med bibliotekets materiale samt bibliotekets indkøb af diverse artikler til organisationen.
Mail - Telefon: 76946906

 

 

Signe Larsen
Signe redigerer i filmdvd´erne Signe er formidler i børneudlånet og på Ølgod bibliotek. Derudover indkøber hun børnefilm og står for   børnebibliotekets filmklub.
Mail - Telefon: 76946914

 

 

Susanne Haahr Kristensen
Susanne finder materialer til dagplejekasserne Susanne har ansvaret for logistikken med hensyn til dagplejere, børnehavedepoter og børnehavebiblioteker. Hun ansætter bogopsætterne og sørger for, at biblioteksbussens køreplan hænger sammen.
Mail - Telefon: 76946915

 

 

Susie Kilsgård
Susie Kilsgård 2

Susie er bibliotekets koordinerende børnebibliotekar.
Mail  - Telefon: 41826888

 

 

Tanja Espersen
Tanja løser højt Tanja er formidler i børneudlånet og arbejder med børnearrangementer, arrangerer højtlæsning, laver bogvogterkurser og biblioteksorientering for de yngste klasser. 
Mail - Telefon: 76946922

 

 

Tove Bonde Wodschow
Tove finder en kunstbog frem fra hylden Tove er filialleder på Oksbøl Bibliotek. Derudover er hun materialevalgsansvarlig og indkøber sammen med Kirsten bibliotekets voksenfagbøger.
Mail - Telefon: 76946914 - Oksbøl: 75271477

 

 

Vibeke Bundgård
Vibeke er leder af Team LogAdm og Team Læring og uddannelse. Derudover er hun bibliotekets IT-ansvarlige.
Mail - Telefon: 20405640