Library regulations in English

Lånerkort
Det er gratis at benytte bibliotekets grundydelser. Du bruger dit sundhedskort som lånerkort. Det er kun dig, der må låne på dit sundhedskort. Er du under 14 år kan du i stedet få et lånerkort.
Bliver dit sundhedskort eller lånerkort væk, skal du så hurtigt som muligt give os besked. Vi spærrer kortet, så andre ikke kan låne på det. Du har ansvar for misbrug, indtil kortet er spærret. Giv os besked om adresseændring. Du kan selv ændre dit mobilnummer og din mailadresse under "Min konto". Vælg "Rediger brugerprofil". 

Brug af biblioteket
Børn skal gå i 1. klasse, før de må være selv på biblioteket i den betjente åbningstid. Børn fra 0. klasse og ned skal være i følgeskab af en voksen i den betjente åbningstid. I det åbne bibliotek skal børn under 14 år være i følgeskab af en voksen. 

Lånetid
Du kan normalt låne i 28 dage. Film mv. kan lånes i 7 dage. Når du er logget ind på Varde Biblioteks hjemmeside, kan du forlænge lånetiden, hvis dine lån ikke er bestilt af andre. Den samlede lånetid kan ikke vare længere end tre udlånsperioder. Har du bestilt fra andre biblioteker, er det disse bibliotekers låneregler, der gælder.
Du kan låne og aflevere i alle bibliotekets afdelinger.

Lån af video, musik, playstation m.v.
Biblioteket har begrænset antallet af udlån til højst 60 i alt.

For de enkelte materialetyper er grænserne:
Musik-cd'er 20 stk.
Cd-rom 5 stk.
Dvd 7 stk.

Nedenstående materialer har 7 dages udlånstid:
Dvd-film 7 stk.
Blu-ray 5 stk.
Playstation 5 stk.
Playstation 4 2 stk.
Nintendo Wii og Wii U 2 stk.
Nintendo DS 2 stk.
Xbox og X-box One 2 stk.

Bestilling
Du kan bestille et materiale på biblioteket eller fra hjemmesiden, når du er logget ind. Når materialet er klar til afhentning, sender vi besked med e-mail, sms eller post efter dit valg. Du kan ikke reservere flere enheder, end du kan låne.

Registrering af lån
Dine udlån og afleveringer registreres med edb. Når du låner, får du en kvittering, der viser, hvornår du skal aflevere. Ved aflevering kan du få en kvittering.
Oplysninger om lån slettes efter 28 dage. Dine lån kan ses, når du logger ind på Varde Biblioteks hjemmeside.

Ansvar for det lånte
Du er ansvarlig for det, du har lånt. Hvis det beskadiges eller bliver væk, skal du betale erstatning. Prisen vil normalt være indkøbsprisen med et tillæg til klargøring. Prisen for video og cd-rom er højere end butikspris pga. betaling for rettigheder. Erstattet materiale tilhører biblioteket. Hvis du finder det erstattede, skal det afleveres. Inden for et år kan du få erstatningsbeløbet tilbage, når du afleverer det genfundne og viser din kvittering for betalingen. Hvis det erstattede materiale stadig er i handelen, kan du beholde det, når du har betalt erstatningsbeløbet. 
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der opstår i forbindelse med benyttelse.

Udelukkelse fra at benytte biblioteket
Du kan miste din låneret, hvis du flere gange ikke afleverer det, du har lånt, eller afleverer i beskadiget stand. Du bliver udelukket ved gebyrer på 200 kr. eller derover og får skriftlig besked med 7 dages varsel.
Hvis du ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

Gebyrer for overskridelse af lånetiden: 

Overskridelse af lånetiden for materialer lånt Voksne 

Børn 0-13 år

samme dag med samme udlånstid     
Ved overskridelse af lånefristen   20 kr. 5 kr.
Ved overskridelse mere end 7 dage 40 kr. 10 kr.
Ved overskridelse mere end 14 dage 80 kr. 20 kr.
Ved overskridelse mere end 21 dage  120 kr. 30 kr.
Ved overskridelse mere end 30 dage 220 kr. 60 kr.

Du får en e-mail eller sms to dage før afleveringsfristen, når du har givet os din mailadresse eller mobilnummer. Denne påmindelse er en ekstra service. Afleveringsfristen skal overholdes, uanset om du modtager en påmindelse. Du får en hjemkaldelse straks efter afleveringsfristen, hvis en anden har reserveret materialet.

1. hjemkaldelse udsendes normalt, når lånetiden er overskredet med 7 dage.
2. hjemkaldelse udsendes normalt, når lånetiden er overskredet med 14 dage.

Vi sender regning på erstatningsbeløbet, når lånetiden er overskredet med 38 - 44 dage. Herefter vil sagen overgå til inkasso og offentlig inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer.
Så snart dit mellemværende med biblioteket er afviklet, kan du igen låne på biblioteket.
Reglementet er udarbejdet i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed §35.

 

Varde Bibliotek - Rådhusstræde 2 - 6800 Varde - Telefon: 75 22 10 88 - biblioteket@vardebib.dk