Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Ove Sprogøe af ydre statur en lille og ordinært udseende mand der imidlertid undervejs i karrieren skulle vise sig i stand til at kunne kaste store skygger over dansk film og teater - og det i en menneskealder eller to. Det var ikke mindst i kraft af evne, vilje, flid og talent. Roserne og superlativerne er mange i denne mindebog der udkommer knap 3 måneder efter Sprogøes død. Som undertitlen udsiger en hyldestbog, hvor kolleger, instruktører, anmeldere o.a. indenfor miljøet kommer til orde. Selvfølgelig med indlæg af vekslende kvalitet og/eller dybde, men fælles for dem alle er en stor veneration overfor Sprogøe, overfor hans faglighed og hele hans personlige væremåde og fremtræden, og om hvilken man må sige at bag den udadvendte folkelighed gemte der sig et meget privat og reserveret menneske. En skuespiller der er kendt, elsket og vil blive husket for Egon Olsen, dr. Hansen, Larsen, visen om Fandens oldemor osv. osv. Figurer som disse og flere andre kommer bogen godt omkring samtidig med at den afdækker hvor alsidig en skuespiller Sprogøe i grunden var. En bog der varmt og solidarisk slår mange indledende streger til et spændende og detaljeret portræt, uden at det hele kammer over i ren panegyrik. Mon ikke en sådan udgivelse vil have bud til mange læsere