Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Kort om bogen

Biografi om Kristian Thulesen Dahl og hans politiske virke. Primært for politisk interesserede, men kan også have interesse for læsere af biografier

Beskrivelse

Professor i statskundskab Peter Nedergaard har skrevet denne politiske biografi om Kristian Thulesen Dahl bl.a. ved at sammenligne hans holdningsmæssige baggrund og hjemstavnens betydning med Rousseaus politiske filosofi og hans tanker om "stedets ånd". Bogen bygger på hvad der foreligger af skriftligt materiale om Thulesen Dahl, den er kronologisk og i vid udstrækning baseret på nogle af hans politiske udmeldinger og udsagn, som holdes op mod Rousseaus tanker og hjemstavnsfilosofien

Vurdering

Bogen er en spændende og lidt anderledes måde af lave et politisk portræt på ved at sammenligne Thulesen Dahls politiske holdninger med dele af Rousseaus politiske filosofi fra 1700-tallet. Langt hen ad vejen er der gode eksempler på det fælles tankegods, men hvor tilfældigt eller ikke det er, fremgår ikke. Til tider kan sammenhængen virke lidt krampagtig, og Thulesen Dahl egne synspunkter kendes ikke. Han har ikke medvirket til bogen, og har ikke haft kommentarer til manuskriptet, som han har haft til gennemlæsning

Andre bøger om samme emne

I 2009 udkom den mere beskrivende Kristian - kronprinsen skrevet af Thulesen Dahls fætter