TilgængeligTilgængelig
UdlåntUdlånt
Ikke tilgængeligIkke tilgængelig
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres

Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen er en guide for særligt sensitive mennesker, for hvem den sociale virkelighed kan være for stor en mundfuld, medmindre de lærer at tage hensyn til deres egen sensitivitet og bruge de ressourcer, der også ligger i at være sensitiv. Bogen er desuden for terapeuter, psykologer og andre behandlere

Beskrivelse

Bogens forfatter er teolog og tidligere præst, men det er i sin egenskab af sensitiv og terapeut, hun skriver her. Bogen er en guide for særligt sensitive, som hun til en start definerer. Særligt sensitive er ofte også introverte, men ca. en fjerdedel er sensitive og udadvendte. Med særlig sensitivitet følger ofte et lavt selvværd, fordi man ikke tåler så meget som andre mere robuste mennesker, ikke magter at deltage så længe i sociale aktiviteter og ofte kræver rigtig meget af sig selv. Bogen lægger op til forskellige strategier til at overleve i en verden af robusthed og udadvendthed ved at lære sig selv at tage hensyn til sensitiviteten. Læseren kan spejle sig i mange gode eksempler. Bagest i bogen en sensitivitetstest, som forfatteren selv har udarbejdet

Sammenligning

Særligt sensitive er et tema i fokus i tiden. Indenfor de seneste år er kommet Særligt sensitive mennesker : hvordan man trives, selv om verden er overvældende, Særligt sensitives guide og Er du også særligt sensitiv?. Alle selvhjælpsguides. Endvidere vil jeg henlede opmærksomheden på Fordelen ved at være indadvendt, 2004, der også er beslægtet

Samlet konklusion

Letlæst selvhjælpguide for særligt sensitive med dansk udgangspunkt

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2010

Varde Bibliotek - Rådhusstræde 2 - 6800 Varde - Telefon: 75 22 10 88 - biblioteket@vardebib.dk