Netsikkerhed

Vi har fået flere enheder med internet, apps og online-services. Hvordan undgår du at blive hacket? Og hvordan sikrer du dig bedst muligt online?

På denne side har vi samlet links til gode råd om netsikkerhed.
 

Borger.dk om internet og sikkerhed. Klik her for at gå til Borger.dk

Sikkerdigital.dk. Din guide til en sikker digital hverdag. Klik her for at gå til Sikkerdigital.dk

Medierådet for børn og unge. Informerer og vejleder om børn og unges liv og færden i de digitale medier. Klik her for at gå til Medieraadet.dk

eKurser om netsikkerhed. Klik her for at gå til eKurser.nu

Din digitale arv. Hvad  sker der med den arv, du har på dine digitale enheder, og hvad kan du gøre med den? Klik her for at se små kurser om digital arv