SøgSmart (4.-6. klasse)

Hvordan skal du bruge Google, og hvornår er biblioteket bedre?

Med hjemmesiden www.søgsmart.dk som værktøj får eleverne et godt udgangspunkt for at lave gode opgaver og projekter. De lærer at præcisere emnet for deres opgave, at stille de rigtige undersøgelsesspørgsmål og bliver bedre til at bruge Google rigtigt.

Med SøgSmart lærer eleverne også, hvad et bibliotek er, hvordan bøgerne er opstillet på et folkebibliotek, og hvad en bibliotekar kan, som Google ikke er så god til.

Forløbet er todelt: Første gang er vi i klasselokalet, anden gang på Varde Bibliotek.


LÆRINGSMÅL
Eleven som kritisk undersøger.
Dansk: Eleven kan vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider.
Eleven kan vurdere teksters anvendelighed.

Praktisk info
Tilmelding til Jesper Just Nielsen jeni@vardebib.dk senest 14 dage før.
Sted: På skolen og på Varde Bibliotek
Varighed: 2 x 3 timer