Privatlivspolitik

Oplysningsbrev

Vi (Varde Kommune) skal give dig nogle oplysninger, når vi behandler dine oplysninger.

Det følger af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Det gælder, uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om vi har fået dine oplysninger fra andre, f.eks. offentlige myndigheder.

Oplysningsteksten her på hjemmesiden indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og du behøver derfor ikke gøre noget, efter du har læst teksten. 

Nedenfor kan du blandt andet læse mere om formål, som vi indsamler og behandler dine personoplysninger til, hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger, og dine rettigheder efter GDPR. 

Med venlig hilsen
Varde Kommune

Strand med hav, himmel og marehalm
Varde Kommunes Logo

HVEM ER DATAANSVARLIG OG HVORDAN KOMMER DU I KONTAKT

Icon Description

Det er Varde Kommune, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Varde Kommune tager databeskyttelse alvorligt, og du kan henvende dig til os om behandling af dine personoplysninger på disse kontaktinformationer:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde
CVR: 2918 9811
E-Mail: vardekommune@varde.dk

HVORDAN KONTAKTER DU VORES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER?

Icon Description

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail:
vkdpo@varde.dk

Brev:
Varde Kommune
Bytoften 2, 8600 Varde
Att. ”databeskyttelsesrådgiver”

HVAD ER FORMÅLET MED, OG LOVGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at understøtte Varde Kommunes Folkebibliotekers og Skolebibliotekers udlån af bøger fysisk og digitalt, samt brug af bibliotekernes faciliteter. Oplysningerne bruges også til opkrævning af rykkere og bøder, hvis dette skulle blive aktuelt.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger og dit CPR-nr. til dette formål, fordi vi er forpligtede efter Biblioteksloven. Dine oplysninger bruges til statistiske formål, jf. databeskyttelseslovens § 10.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Dit CPR-nr. bruges som entydig identifikation. Typisk vil vi behandle disse personoplysninger: 

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mail og telefon.
  • Dit CPR-nr.

HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA?

Vi har fået dine almindelige personoplysninger og dit CPR-nr. oplyst af dig og de hentes herefter fra CPR-registret.
Hvis du har navne- og/eller adressebeskyttelse, skal du give tilladelse til, at vi må registrere dine oplysninger, så vi kan kontakte dig hvis det bliver aktuelt, f.eks. via brev.

HVEM MODTAGER DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi videregiver dine personoplysninger til Varde Kommune. 

Det er vigtigt for os, at du ved, at vi inden, at vi videregiver dine personoplysninger, har vurderet om videregivelsen er lovlig og nødvendig i forhold til formålet med behandlingen af dine oplysninger.

OVERFØRELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE?

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS (tredjelande).

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du anmoder om at de bliver slettet. Efter 1.095 dages inaktivitet slettes dine oplysninger automatisk.
Vi opbevarer mindreåriges værge-oplysninger indtil barnet fylder 18 år. 

Hvis der er oplysninger om ubetalt mellemværende anonymiseres disse automatisk, hvis mellemværende bliver betalt med det samme.
Hvis mellemværendet ikke bliver betalt inden 30 dage, beholdes oplysninger i op til 3 år, eller indtil mellemværendet bliver betalt.

SKAL DU GIVE DINE PERSONOPLYSNINGER TIL OS?

Du skal være opmærksom på, at du ifølge Biblioteksloven skal give os de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan oprette dig som låner.

Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger, kan du ikke bruge Varde Kommunes Folkebibliotekers og Skolebibliotekers ydelser.

DINE DATABESKYTTELSESRETLIGE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du kan få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til, at behandling af dine personoplysninger begrænses. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremadrettet kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring - med dit samtykke, fordi vi skal handle i forhold til et retskrav, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at sende disse oplysninger til en anden.

Dine rettigheder er i nogle tilfælde begrænset, f.eks. på grund af andres rettigheder, eller af afgørende hensyn til private eller offentlige interesser.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.