: Hvad finder jeg på stranden
  • Bog

Hvad finder jeg på stranden

(2006)
Beskrivelser og illustrationer af 368 dyr, planter, mosser, laver, alger, sten og forsteninger