Reglement

Bibliotekets reglement

Library regulations in English

Brug af biblioteket
Alle er velkomne på Varde Kommunes biblioteker. Børn fra første klasse må bruge bibliotekerne uden en voksen i den betjente åbningstid. Børn fra 0. klasse og ned skal altid følges med en voksen. Det selvbetjente bibliotek er åbent for alle over 14 år. Børn under 14 år skal ledsages af en voksen i det selvbetjente bibliotek.
For at her skal være rart at være for alle, beder vi alle vise hensyn og følge personalets anvisninger.

Lån og lånerkort
Det er gratis at benytte biblioteket. Voksne bruger sundhedskortet som lånerkort. Børn under 14 år kan blive oprettet som lånere og få et specielt lånerkort. Mister du dit lånerkort, skal du hurtigst muligt give os besked, så vi kan spærre kortet for dig. Du hæfter for evt. misbrug, indtil kortet er spærret. Fundne kort kan afleveres på biblioteket.

Den normale lånetid er 28 dage med undtagelse af enkelte materialetyper. Hvis du gerne vil beholde materialet længere, kan du forlænge lånet på din konto på bibliotekets hjemmeside, hvis det ikke er reserveret af en anden låner. Du kan forlænge lånet max tre gange. Materialer lånt fra biblioteker uden for Varde Kommune følger lånetiden, der gælder på det pågældende bibliotek. Materialer kan lånes og afleveres i alle biblioteker i Varde Kommune, uanset hvor du er blevet oprettet som låner, og hvor du oprindeligt har lånt materialet.

Sms og e-mail-beskeder som ekstra service
Når du har reserveret et materiale, giver vi dig besked på sms eller mail, når det er klar til dig. Tre dage før afleveringsfristen kontakter vi dig igen på sms eller mail. Bliver lånet ikke afleveret til tiden, får du en hjemkaldelse to dage efter fristen.
Biblioteket tager ikke ansvar for ugyldige mailadresser og mobilnumre eller udfald i mobilnetværk. Det er vigtigt at give os besked, hvis du ændrer mobilnummer eller e-mail. Det er dit ansvar at aflevere til tiden.

Ansvar og erstatning
Du er ansvarlig for materialerne, indtil du afleverer igen. Bliver et materiale væk eller beskadiget, skal du betale erstatning. Erstatningen består af indkøbsprisen og tillæg til klargøring, og på visse materialetyper skal du også betale for rettigheder.
​I forbindelse med uenighed om, hvorvidt et lån er afleveret eller ej, skal du som låner kunne bevise, at du har afleveret det lånte.
Hvis du finder det bortkomne materiale, kan biblioteket inden for et år refundere erstatningsbeløbet, hvis du afleverer materialet og viser din kvittering for betalingen. Hvis du flere gange mister eller ødelægger et materiale, kan du med otte dages varsel blive udelukket fra at låne. Det samme gæl­der, hvis du skylder mere end 200 kr. i gebyrer og erstatninger. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der opstår i forbindelse med benyttelse.

Gebyrer for overskridelse af lånetiden: 

 

Voksne 

Børn 0-13 år

Ved overskridelse af afleveringsfrist 1-7 dage   20 kr. 5 kr.
Ved overskridelse af afleveringsfrist 8-14 dage 40 kr. 10 kr.
Ved overskridelse af afleveringsfrist 15-21 dage 80 kr. 20 kr.
Ved overskridelse af afleveringsfrist 22-30 dage 120 kr. 30 kr.
Ved overskridelse  af afleveringsfrist mere end 30 dage 220 kr. 60 kr.

Bemærk, at gebyrerne for at have overskredet afleveringsfristen ikke forsvinder ved aflevering eller fornyelse af et materiale.

Procedure for rykkere
31 dage efter afleveringsfristen får du en saldoopgørelse på digital post eller brev med varsel om udeluk­kelse fra at låne, hvis du skylder mere end 200 kr. Udelukkelsen sker otte dage efter, at saldopgørelsen er sendt.
Din udelukkelse stopper, når du skylder mindre end 200 kr. Er et materiale ikke afleveret eller erstattet senest 40 dage efter saldoop­gørelsesdatoen, sendes dit mellemværende til inkasso. Inkassofirmaet pålægger ekstra administrationsgebyrer efter egne satser, og dit mellemværende hos os skal derefter afregnes med dem.

Reglementet er udarbejdet i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os på biblioteket@vardebib.dk eller tlf. 75221088, hvis du har spørgsmål.