Reglement

Brug af biblioteket

Alle er velkomne på Varde Kommunes biblioteker. Bibliotekerne er vores fælles dagligstue, hvor det skal være rart at være. Tag derfor hensyn til hinanden og følg personalets anvisninger. Læs mere om bibliotekets husregler.

I den betjente åbningstid er der adgang for alle brugere fra 1. klasse og op, mens børn i 0. klasse og yngre ikke må være alene på biblioteket.

Det selvbetjente bibliotek er åbent for alle lånere over 14 år, mens børn under 14 år skal følges med en voksen.

Sådan bruger du biblioteket

På biblioteket kan du læse dagens avis, bruge læsepladser, mødes med en kammerat, booke et lokale eller bruge vores printere, PC'ere og deltage i kultur- og læringsaktiviteter.

Når du låner materialer - fx bøger, film, legetøj, spil mm. - på biblioteket, skal du være opmærksom på reglerne om lån.

Lån på biblioteket

Det er gratis at være låner på biblioteket. Du kan bruge dit sundhedskort eller få et lånerkort. Børn og unge under 18 skal have tilladelse fra deres værge, før de kan blive oprettet som lånere.

Hvis du mister dit kort, skal du give biblioteket besked hurtigst muligt, så vi kan spærre kortet for dig. Du hæfter for evt. misbrug, indtil kortet er spærret.

Du kan tilmelde dig sms eller e-mail som ekstra service, der kan hjælpe med at huske afleveringsdatoer, reservationer mm. Du er dog stadig selv ansvarlig for at overholde fristerne. Afleveringsfristen kan du bl.a. se på din udlånskvittering.

Gebyrer og erstatning

Hvis du afleverer for sent, skal du betale et gebyr. Taksterne er:

 VoksneBørn 0-17 år
Ved overskridelse af afleveringsfrist 1-7 dage 20 kr. 5 kr. 
Ved overskridelse af afleveringsfrist 8-14 dage40 kr. 10 kr. 
Ved overskridelse af afleveringsfrist 15-21 dage80 kr. 20 kr. 
Ved overskridelse af afleveringsfrist 22-30 dage120 kr. 30 kr. 
Ved overskridelse  af afleveringsfrist mere end 30 dage220 kr. 60 kr. 

Bemærk, at gebyrerne for at have overskredet afleveringsfristen ikke forsvinder ved aflevering eller fornyelse af et materiale.

Ansvar og erstatning

Du er ansvarlig for de ting, du eller dit barn har lånt. Det betyder, at du skal betale erstatning, hvis du kommer til at ødelægge eller miste det lånte. Erstatningsprisen består af indkøbsprisen og prisen for klargøring. På nogle materialer - fx film og musik - skal der også betales for rettigheder.

Ifm. uenighed om, hvorvidt et lån er afleveret eller ej, skal du som låner kunne bevise, at du har afleveret det lånte - fx ved at fremvise en afleveringskvittering.

Hvis du gentagne gange mister eller ødelægger noget, du har lånt på biblioteket, kan du miste din mulighed for at låne. Det samme gælder, hvis du skylder mere end 300 kr. i gebyr eller erstatning.

Hvis du glemmer at aflevere til tiden eller skal betale erstatning for et bortkommet materiale, vil du modtage en faktura fra Varde Kommune i din digitale postkasse. Beløbet overføres digitalt via Mit Betalingsoverblik.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der skulle opstå ifm. brug af lånte materialer.

Reglementet er udarbejdet i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed og vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid den 07.05.2018.

Du er altid velkommen til at kontakte os på biblioteket@vardebib.dk eller tlf. 75221088.

Vi glæder os til at møde dig på biblioteket!