E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende flere af dem alle steder, bare du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne. Enkelte E-resurser kan du kun bruge på Biblioteket.

Sider