Billedet forestiller stævnen af en båd, der sejler. Foran båden kan man se smukke træklædte bjerge samt en klar himmel med få hvide skyer.

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
40 kr.
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Arrangementer for voksne

Møde med Nordalbanien, nepalesisk Himalaya og Svensk Lapland

23.11.23
Anne Smedegaard Thomsen fra Tistrup er antropolog, friluftsjournalist, vandreguide, foredragsholder og produktudvikler af aktive rejser, og hun kan sætte knappenålen i op mod 50 lande på verdenskortet. 

Når Anne rejser, er det især mødet med mennesker, naturen og kulturtraditioner, hun har for øje, og i hendes optik hverver hun de mest unikke rejseoplevelser til fods langt væk fra alfarvej. 

I dette foredrag vil Anne zoome ind på tre spektakulære rejser i Albanien, Nepal og Sverige og berette om, hvordan lokalbefolkningerne forholder sig til bæredygtige klimatiltag, turismens indvirkning og naturens ve og vel. 

Selvforsynende bjergnomadefamilie

I Nordalbanien boede Anne hos en selvforsynende bjergnomadefamilie, der lever langt væk fra civilisationen i grænselandet mellem Albanien og Kosovo. Hun nåede familiens landsted til fods i 2019 og udførte et antropologisk feltarbejde med fokus på bæredygtig turisme og familiens relation til naturen. 

En traditionsforankret bjergtilværelse med plastik og affald

Tidligere i år guidede Anne et trek til Everest Base Camp i Nepal som støtte til en Everest-ekspedition, og mens hun vandrede mellem bjerggiganter, langs brusende floder og besøgte buddhistiske bjergsamfund, rumsterede dette spørgsmål i hendes hoved: Hvordan kan man bibeholde sin traditionsforankrede bjergtilværelse og håndtere de efterladenskaber i form af plastik og affald, som den øgede turisme fører med sig? 

Friluftsturisme, hvor naturen og klimaet er i evig forandring

Et journalistisk skriveprojekt ledte i januar 2023 til en friluftstur i Svensk Lapland, hvor Anne isfiskede, kørte med hundeslæde, jagtede nordlys, tilberedte rensdyrkød rundt om lejrbålet og overnattede i en samisk lavuu. Her centrerede tankerne sig primært om, hvordan man indretter sit liv og udbyder friluftsturisme et så skrøbeligt og samtidigt råt sted, hvor naturen og klimaet er i evig forandring. 

Anne vil gennem levende fortællinger, fotos og videomateriale invitere os med ud i verden og ind i refleksionerne om, hvordan lokalsamfundene, som hun møder på sin vej, forholder sig innovativt og anderledes til bæredygtighed og klima. Og hvem ved – måske kan vi lære noget, som vi kan implementere i vores danske hverdag?