Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Tilbuddene samles på den fælles hjemmeside www.Sprogsporet.dk.

Konkret tilbyder bibliotekerne sprogstimulerende aktivitetsforløb, nyheder, tips & tricks.

Bibliotekernes Sprogspor drives af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.