Lån et lokale

På bibliotekerne i Nørre Nebel, Ølgod og Varde stiller vi lokaler til rådighed. Brug lokalerne til møder, undervisning eller andet.

Book det ønskede lokale på Foreningsportalen.

Retningslinjer for brug af mødelokaler og -sale på Varde Bibliotek og i kulturhusene i Nr. Nebel og Ølgod

Pga. covid-19 smittefaren er der begrænsninger på, hvor mange der må opholde sig i mødelokaler og -sale.

Man skal overholde de skiltede begrænsninger og eventuelle anvisninger fra personalet. I alle lokaler er der adgang til rengøringsmidler og sprit, der skal anvendes i forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer.

Stole og borde er opstillet efter retningslinjerne for afstand. Tilhørende køkkener er fortsat lukkede. Det er foreningernes og brugernes ansvar at overholde de udmeldte retningslinjer.

 

Plakat med retningslinjer for lån af mødelokaler og sale

Hvem kan låne

Lokalerne stilles gratis til rådighed for foreninger, organisationer og interessegrupper, der hører hjemme i eller har tilknytning til Varde Kommune.

Lokalerne kan endvidere anvendes til kommunal og anden offentlig mødevirksomhed.

Lokalerne udlånes til mødevirksomhed og arrangementer af almen kulturel og oplysende karakter.

Lokalerne udlånes ikke til private arrangementer eller rent kommercielle formål.

Det er kun tilladt at opkræve entré i det omfang, det medgår til dækning af de faktiske omkostninger ved arrangementet.

Biblioteket kan afvise udlån med henvisning til fare for uro.

Møder med politisk karakter må ikke finde sted fire uger før afholdelse af valg.

Booking

Du opretter dig som kunde og booker lokaler på Foreningsportalen

Under de enkelte biblioteker - Varde, Nr. Nebel og Ølgod - kan du læse mere om de enkelte lokaler.