Sprogets byggeklodser – inspiration for fagfolk (for fagprofessionelle)

Et oplæg for fagfolk og/eller forældre med interesse for de 0–6-årige børns sprogtilegnelse og narrative kompetencer.

Biblioteket rykker ud med inspiration til arbejdet med læreplanstemaet "kommunikation og sprog" og samtaler med børn i hverdagen. Vigtige pointer repeteres med afsæt i "de 10 understøttende sprogstrategier" og en præsentation af udvalgte billedbøger og materialer fra Legeteket. Vi giver bud på, hvordan rådene fra "sprogpakken" kan suppleres med dialogisk læsning, leg, planlagte aktiviteter, besøg på biblioteket m.m.

​Praktisk info

Tilmelding til boern@vardebib.dk senest en måned før.
Sted: Børnebiblioteket i Varde eller hos jer
Varighed: 30–60 minutter