Sprogets byggeklodser – inspiration for fagfolk (for fagprofessionelle)

Kom og mød andre fagfolk på børne-/ungeområdet, og få nye indfaldsvinkler til jeres faglige arbejde med sprog.

Formidlere fra biblioteket præsenterer materialer, der kan inspirere og støtte op om jeres indsats ift. bestemte børnegrupper samt det pædagogiske arbejde med læreplaner i dagtilbud og de forenklede fællesmål i skolerne. Fokus er bl.a. på at styrke sprogudviklingen gennem narrative metoder og at skabe undren og refleksion i et børneperspektiv som afsæt for gode samtaler med børn og unge. Der er desuden mulighed for at søge vejledning efter behov – eksempelvis ift. dialogisk læsning, sprogtilegnelse for et- eller tosprogede børn og læseapps.

​Praktisk info
Tilmelding til boern@vardebib.dk senest en måned før.


Sted: Børnebiblioteket
Varighed: 30–60 minutter