Persondataforordningen - hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Nedenfor er et eksempel på lånerbilledet i Cicero, og en nærmere forklaring på de enkelte felter

Lovgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er styring af materialeudlån og – afleveringer, samt evt. hjemkaldelser og regninger.

Kategorier af personoplysninger
Varde Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:
Navn, adresse, cpr-nummer, samt oversigt over hjemlånte eller bestilte materialer. Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor.

Hvor dine oplysninger stammer fra
CPR-register, samt de oplysninger, du selv giver os.

Behandlingens varighed
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Registrering og videregivelse
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

·         Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

·         Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)

·         Ret til begrænsning af behandling

·         Ret til indsigelse

·         Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Detaljeret visning
​Hvis du ønsker at se flere detaljer om de oplysninger, vi har om dig, kan du læse dem her på vores side om persondataforordningen

Ønsker du at klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk