Plakat med retningslinjer for lån af mødelokaler og sale

Biblioteket følger myndighedernes retningslinjer ved lokalelån

25.08.20
Retningslinjer for brug af mødelokaler og -sale på Varde Bibliotek og i kulturhusene i Nr. Nebel og Ølgod

Pga. covid-19 smittefaren er der begrænsninger på, hvor mange der må opholde sig i mødelokaler og -sale.

Man skal overholde de skiltede begrænsninger og eventuelle anvisninger fra personalet. I alle lokaler er der adgang til rengøringsmidler og sprit, der skal anvendes i forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer. Stole og borde er opstillet efter retningslinjerne for afstand. Tilhørende køkkener er fortsat lukkede.

Det er foreningernes og brugernes ansvar at overholde de udmeldte retningslinjer.

Du finder mere om lokaleudlån på denne side www.vardebib.dk/laan-et-lokale