Lektørudtalelse

Forfatter: Heidi Drasbek Martinussen

Kort om bogen

Introducerer international forskning i sensitive børns styrke. Den hjælper forældre og professionelle til, at kunne støtte og hjælpe sensitive børn i hjemmet, i institutioner og i skolen

Beskrivelse

Bogen er opdelt i 10 kapitler. De første 5 kapitler beskriver de sensitive børn, forskningen og hvad der er særligt ved sensitive børn, hvordan de bedst mødes og deres behov tilgodeses, primært med fokus på barnet i hjemlige rammer. I de følgende 4 kapitler er fokus på sensitive børn i vuggestue og dagpleje, i børnehaven, i skolen og i SFO, fritidshjem og klub. De fleste afsnit introduceres med en case, som sætter rammen og giver et godt billede på den problematik, afsnittet skal omhandle. Bogen afsluttes med en omfattende litteraturliste og register. Lise August er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, Martin August er psykoterapeut MPF

Vurdering

En bog med gode eksempler og cases, som også, selvom den indeholder meget faglig viden om sensitive børn, alligevel er temmelig overskuelig at læse for travle forældre, pædagoger og lærere

Andre bøger om samme emne

Elaine Aron som har skrevet forordet i denne bog, har tidligere skrevet bogen Særligt sensitive børn om samme emne